Đăng bởi: 12a4hht1991 | 08/08/2011

Ảnh họp lớp 7/8/2011

Minh đã up hình họp lớp ngày 7-8-2011 lên mục ảnh sinh hoạt lớp  mời các bạn vào xem.

Advertisements
Đăng bởi: 12a4hht1991 | 01/10/2010

NGÀY TRỞ VỀ

mời các bạn trở lại mái trường xưa sau 20 năm.

Chuyên mục